BETA
Půjčka online a rychle

Požádejte si o online půjčku ihned a zcela zdarma. Naše online půjčka je bez poplatků předem. Nemusíte už nikde hledat online půjčku.

Požádat

Online půjčka, rychlá online půjčka, půjčka online

Bydlíte na vesnici, kde vlastníte hospodu, do které každý den chodí spoustu občanů vesnice, ale hospoda svým vzhledem strádá? Vyděláváte si činností hospodského sotva pár korun, která Vám stačí ke spoření? Hodláte tohle změnit a s tím i vzhled Vaší hospody? Hledáte vhodnou půjčku pro Vás, ale sotva se orientujete na trhu s půjčkami?

Pro tenhle problém je naše společnost ideálním řešením, neboť problémy svých klientů řešíme komplexně, působíme na trhu již několik desítek, kde díky získaným zkušenostem se nám daří nabízet co nejvýhodnější produkty.

Rychlá nebankovní půjčka

Co konkrétně naše společnost nabízí? Jedná-li se o půjčky, tak ty nabízíme jak podnikatelské tak spotřebitelské a také bez registru. Půjčka bez registru znamená, že sice nahlížíme do registru dlužníků, avšak nedáváme skutečnostem v něm nějakou váhu. Vzhledem k tomu, že chcete zmodernizovat svou hospodu, tak Vám poskytneme podnikatelskou půjčku, u které platí, že neřešíme Vaše příjmy ani daňové přiznání.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Jak velké půjčky poskytujeme? Svým klientům poskytujeme půjčky v rozmezí od 100.000,- Kč po 50.000.000,- Kč, kdy je nutností, abyste půjčku zajistili nemovitostí. O jakou nemovitost se může jednat, je čistě na Vás, ale musí být zapsána v katastru nemovitostí. Tudíž na modernizaci hospody můžete ručit hospodou. Vyskytnou-li se nějaké právní vady např. v podobě exekuce, tak ke všem těmto vadám přihlížíme nebo je opravíme.

Ovlivňuje hodnota nemovitosti výslednou půjčku? Samozřejmě ovlivňuje, čím vyšší výše zajištění tím Vám víc půjčíme. Obecně platí, že naše společnost Vám poskytne půjčku až 80% z ceny nemovitosti, kterou je zajištěna. To v praktickém životě znamená, že poskytneme půjčku o hodnotě 1.600.000,- Kč, jestliže nemovitost má cenu 2.000.000,- Kč.

Vyřízení rychlé nebankovní půjčky

Sjednání půjčky probíhá společně na základě Vaší žádosti. K Vaší žádosti přistupujeme individuálně, zdarma Vám nabídneme a posoudíme produkt, který v případě, že se Vám nebude líbit a budete jej chtít zamítnout, tak za tuto skutečnost nic neplatíte. Neplatíte ani tehdy pokud chcete, abychom Vaši žádost zpracovali předem. Naše společnost poskytuje půjčky svým klientům do 3 od podání jejich žádosti.

S problémy s exekucemi nebo nějakými dluhy nabízíme okamžité vyplacení exekucí, jednání s exekutorským orgánem o hodnotě dluhu s tím, že se snažíme o maximální ponížení dlužné částky. Naše společnost Vám posoudí nevýhodné půjčky, které jste si vzali a budeme jednat s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou. V těchto případech díky získaným kontaktům a dlouholeté praxi se nám daří ujednat lepší podmínky pro vyplacení závazku. V nejtemnějších případech podáváme žalobu a řešíme situaci právní cestou k Vašemu prospěchu.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekucí

Jestliže se u Vás vyskytují dluhy u více společností, tak Vám nabídneme půjčky konsolidovat. To v překladu znamená, že všechny stávající půjčky sjednotíme do jedné a tím se často dostaneme na zlomek splátky před konsolidací.

Rychlá nebankovní půjčka na cokoli

Co dělat při problémech se splácením? Nezoufejte i v této situaci naše společnost nabízí řešení, kdy preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním dlužné částky. V mnoha případech nastavujeme individuální splácení, při kterém po určitou dobu splácíte pouze část splátky, např. během 2 let splácet pouze 1/2 splátky. Na druhé straně, kdy Vám hospoda vydělává natolik, že jste si nahromadily peníze a chcete půjčku splatit předem, tak tahle možnost je reálná s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost poskytuje svým klientům klidné a příjemné jednání, které vede k prospěchu klienta, kdy jsou tito klienti nadmíru spokojeni a využívají našich služeb nadále, neboť naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.financnipomoconline.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.